Burströbal

Burströbal av siktat och dammseparerat kutterspån av mestadels gran. Pressas i småpaket med 42 balar per pall, vilka är stapelbara för att utnyttja lastutrymme.

Liten smidig förpackning för smådjur så som kanin, marsvin, hamster och möss.